שעיור ראשון בסדרה.

כל שיעור יועלה בכל שבוע בע"ה בל"נ.

יסוד חשוב להבנת סידור כוונות הרש"ש

חדשות והודעות


  • חדש ! חדש ! חדש !

    מעכשיו אפשר למצוא ולהוריד את השיעורים של הרב שי אסיא גם בקול הלשון !